ชุดใส่บาตรอาหารกล่อง

ชุดใส่บาตรอาหารกล่อง

ประกอบด้วย 

- ข้าวสวย

- อาหาร 1อย่าง

- ขนมไทย (ชิ้น)

- สวยดอก

- กล่องใส่อาหาร