ถวายภัตตาหารเพล (ที่วัด)

ถวายภัตตาหารเพล เป็นหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ซึ่งปกแล้วพิธีนี้จะมีการถวายภัตตาหารให้ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเพล โดยช่วงเช้าเวลาประมาณ 7.00น.–8.00น. และช่วงเพลเวลาประมาณ 11.00 น. – 12.00 น. หากไม่ได้ทำที่บ้านก็สามารถเลือกทำที่วัดได้ โดยจะต้องติดต่อเจ้าอาวาสหรือเจ้าหน้าที่ของวัดเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการเข้าไปถวายเพลพระในวัน และเวลาใด ต้องการถวายให้พระกี่รูป ซึ่งปกติมักจะทำควบคู่ไปกับการถวายสังฆทานด้วย

โอกาสในการถวายภัตตาหารเพล ส่วนใหญ่แล้วการถวายเพลสามารถเลือกทำได้ทุกวันและทุกโอกาส สามารถทำที่วัดหรือที่บ้านของเจ้าภาพก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพและผู้จัดงาน ส่วนอาหารที่นำมาประเคนควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ มีประโยชน์ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ และอานิสงค์ผลบุญของผู้ถวาย

ขั้นตอนการถวายภัตตาหารเพล           

 ชุดสินค้าถวายเพล กับ “บุญแอดโฮม”

 
  • 1. เตรียมอาหารถวาย โดยเตรียมให้พร้อมตามจำนวนพระที่เราต้องการถวาย ควรจัดเตรียมให้พร้อมก่อนเวลา 10.00 น.
  • 2. เมื่อเตรียมของทั้งหมดแล้วให้เจ้าภาพจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจึงอาราธนาศีลพร้อมกัน และรับศีลจากพระ ฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จนเสร็จพิธี
  • 3. หลังจบการเจริญพุทธมนต์ของพระ ให้เจ้าภาพนำอาหารที่เตรียมไว้มาวางแล้วกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ ต่อด้วยคำถวายเพลพระ
  • 4. ในการประเคนอาหารพระสงฆ์ เริ่มประเคนของที่ละอย่างด้วยมือขวา และห้ามโดนของที่ประเคนไปแล้ว หากเผลอโดนโดยที่ไม่ได้ ตั้งใจให้ยกประเคนใหม่อีกครั้ง เมื่อพระฉันอาหารคาวเสร็จแล้วให้ต่อด้วยการประเคนของหวาน หากมีน้ำชาด้วยให้ประเคนพร้อมกับ ของหวานเลย
  • 5. หลังจากพระสงฆ์ฉันเสร็จหมดแล้วให้นำสำรับเก็บและนำเครื่องไทยทาน เช่น ดอกไม้ธูปเทียน ห่อของที่เตรียมไว้มาถวายตามลำดับและหากมีชุดสังฆทานก็สามารถถวายพร้อมกันในตอนนี้ได้เลย ยกเว้นปัจจัยที่ไม่ควรประเคนพระ ควรประเคนในปวารณาแทนปัจจัย ส่วนเงินสามารถมอบให้ไวยาวจักรแทน
  • 6. ขั้นตอนสุดท้ายคือการกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่พี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์บนโลกใบนี้ จากนั้นพระ จะทำการประพรมน้ำพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี